Text Selection Widget

<

TÜM PROJELER

>

/

OBM Böcek Üretim Merkezi

Bursa Orman Bölge Müdürülüğü'ne hazırlanan betonarme çerçeveye sahip statik projedir.

Proje Türü:

Taşıyıcı Sistem:

Projenin Yeri:

İnşaat Alanı:

Tasarım Ekibi:

Proje Tarihi:

Statik Proje

Betonarme

Bursa

300 m2

Yiğit Battal

2017

<