Text Selection Widget

YOSUN

Yosun Ezgi Demirci

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu. Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisans eğitimi aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca ulusal ve uluslararası birçok workshop ve eğitime katıldı. Lisans eğitimi sonrasında İstanbul'da AVM, otel ve konut şantiyelerinde görev aldı ve tasarım ofislerinde çalıştı. Şu an çalışmalarına İki Şehir çatısı altında kurucu ortak olarak devam etmekte.

Lisans eğitimi sonrasında İstanbul'da yapı malzemesi sektöründe Ar-Ge mühendisi ve teknik yönetici olarak çalıştı. Metro, köprü, otel, yüksek bina şantiyelerinde tecrübe edindi. İş değişikliği sonrası çelik, betonarme ve ahşap yapıların yapısal tasarımı üzerine deneyim kazandı. Şu an çalışmalarına İki Şehir çatısı altında kurucu ortak olarak devam etmekte.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, Deprem Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

YİĞİT

Mustafa Yiğit Battal

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimi sonrasında İstanbul'da mimari ve iç mimari tasarım uygulama işleri yaptı, AVM inşaatı şantiye şefliği ve Ankara Dia Bilkent Hastanesi Onkoloji Bölümü ince işler proje müdürü olarak olarak görev aldı. Şu an çalışmalarına İki Şehir çatısı altında devam etmekte.

VEDAT

Vedat Aydemir

ŞAKİR

Şakir Demirci

2011 doğumlu Şakir, İki Şehir ekibinde ilham ve mutluluk kaynağı olarak görev almakta.

<