Text Selection Widget

+ İki Şehir Mimarlık bina akustik raporu ve bina akustik projesi hizmeti vermeye başladı!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİNA AKUSTİK RAPORU

 

31/05/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Ruhsata tabi yapılar için proje müellifi veya akustik uzman tarafından MİMARİ AKUSTİK RAPORU düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

 

Bizlerden talep edeceğiniz Bina Akustik Raporu/ Projesi hazırlama işlemleri için dwg formatında bizlere ileteceğiniz mimari proje yeterli olacaktır. Bizler projenizi lisanslı yazılımlarımız aracılığıyla 3D hale getirip akustik analiz programlarına aktarıyor, ardından kolay anlaşılır analiz ve proje çıktılarını hazırlıyoruz. Bina Akustiği Uzmanımız tarafından raporun onaylanıp tarafınıza iletilmesi 2-3 gün içerisinde gerçekleşiyor.

 

Aşağıda bina akustik projesi ile ilgili sık sorulan sorulara yanıtlar bulabilirsiniz:

 

Yönetmeliğin adı nedir ve kim yürütür?

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

Güncel durumda kimler için ne gereklidir?

31.05.2019 tarihine kadar ruhsata tabi olan yapılar için mimari projeye ek olarak, Akustik Rapor, bu tarihten sonra ise yönetmelikte yer alan yapılar için Akustik Proje gereklidir.

 

Akustik rapor nedir?

Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

 

Akustik proje nedir?

Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

 

Akustik Performans Belgesi nedir?

Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için, yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir.

 

Akustik Performans Değerleri nelerdir?

A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en düşük).

 

Akustik Performans Değerleri ne olmalıdır?

Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D olmalıdır.

 

Akustik Raporu kim düzenler?

Proje müellifleri (projeleri çizen mimar veya mühendis) veya akustik uzmanlar düzenler.

 

Akustik Projeyi kim düzenler?

Bina Akustiği Uzmanlık Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı düzenler.