Text Selection Widget

+ Mimari tasarım: İki şehir ekibi olarak sizin için,

>  konsept tasarımlar oluşturabilir,

>  avan proje, kesin proje, uygulama ve detay projelerini hazırlayabilir,

>  3 boyutlu görselleştirme ve sanal gerçeklik uygulamaları hazırlayabilir,

>  metraj bilgisi üretebilir,

>  enerji kimlik belgesi düzenleyebilir,

>  bina akustik projesi düzenleyebilir,

>  paket olarak elektrik, mekanik ve statik projelerini hazırlatabilir veya bu disiplinlerle koordineli çalışabilir,

>  tasarım ve inşaat aşamalarını denetleyebiliriz.

 

+ İç mekan tasarımı:

> konsept tasarım oluşturabilir,

>  kesin proje, uygulama ve detay projelerini hazırlayabilir,

>  3 boyutlu görselleştirme ve sanal gerçeklik uygulamaları hazırlayabilir,

>  metraj ve maliyetleri çıkartabiliriz,

 

+ Yapısal tasarım:

>  betonarme, çelik, ahşap yapıların taşıyıcı sistemini oluşturabilir,

>  bu yapıların avan proje, kesin proje, uygulama ve detay projelerini ve hesap raporlarını hazırlayabilir

>  metraj bilgisi üretebilir,

>  mevcut yapıların performans değerlendirmesini yapabilir ve güçlendirme projesi oluşturabiliriz.

>  tasarımlarımızı projenin içeriğine ve onay makamının isteğine göre TBDY 2018, TS500, TS498, ACI 318, ASCE, Gost, Eurocode, Snip ve BS8110 şartnamelerine uygun olarak tasarlayabilir ve onay süreçlerini takip edebiliriz.

 

+ Uygulama:

>  deneyimli ekibimizle konut, mağaza, ofis ve diğer mekanlarınızın belirlenen sürelerde anahtar teslim veya başka usullerde uygulamasını üstlenebilir,

>  kat karşılığı ve kentsel dönüşüm kapsamındaki yapılarınızın inşaat uygulamasını üstlenebiliriz.

 

+ Müşavirlik ve danışmanlık:

>  halihazırda sürmekte olan bir projenin, mimari ve yapısal tasarımlarına ait hesap ve çizimlerin, ilgili yönetmelik ve mühendislik normlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edebiliriz.